Från och med vilken ålder kan man använda SB12 White?

SB12 kan användas från och med tolv års ålder.