Från vilken ålder kan SB12 användas?

SB12 kan användas från 12 års ålder. Följ anvisningarna på paketet.