Har djurförsök använts vid utvecklingen av SB12 boost?

Nej, inga djurförsök har använts vid utvecklingen av någon av ingredienserna i SB12.