Hur vet du att SB12 är en trovärdig produkt ?

SB12 munskölj rekommenderas av tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor.

Tandhygienister träffar ofta patienter som söker rådgivning kring dålig andedräkt.

Deras erfarenheter och rekommendationer av SB12 är vår bekräftelse på hur effektiv SB12 munskölj är. SB12 munskölj har inte bara vetenskapligt dokumenterad effekt på andedräkten utan innehåller även fluor som stärker tänderna och förebygger karies 14, 18.

Flera publicerade vetenskapliga artiklar 1-4, 6-10 bekräftar varför SB12 munskölj är uppskattad och rekommenderad av tandvårdspersonal.

14  Marinho VC, Chong LY, Worthington HV, Walsh T. Fluoride mouthrinses for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Jul 29;7:CD002284. doi: 10.1002/14651858.CD002284.pub2 .

15 Young A., Jonski G., and Rölla G. Combined effect of zinc ions and cationic antibacterial agents on intraoral volatile sulphur compunds (VSC). Int. Dent. J (2003) 53: 237-42.

16 Mystikos C., Yoshino T., Ramberg P., and Birkhed D. Effect of post-brushing mouthrinse solutions on salivary fluoride retention. Swed. Dent. J. (2011) 35: 17-24.

17 Duckworth R. ,Maguire A., Omid N. , et al. Effect of rinsing with mouthwashes after brushing with fluoridated toothpaste on salivary fluoride concentration. Caries Res (2009) 43: 391-6.

18 Reich E. et al. Mouthrinses and dental caries. International Dental Journal (2002) 52: 337-345.