Innehåller SB12 alkohol?

SB12 mint/menthol innehåller <1.2% alkohol, SB12 Mild innehåller <1.8% alkohol och SB12 White är utan alkohol.