Innehåller SB12 fluor?

Ja, SB12 innehåller 0,05 % natriumfluorid och SB12 Duo innehåller 0,2% natriumfluorid. Även SB12 White innehåller 0,2% natriumfluorid