Kan SB12 användas under graviditet?

Ja, det är säkert att använda SB12 under graviditet. Följ anvisningarna på förpackningen.