SB12 löfte om en långvarigt god andedräkt ?

Vetenskap.

SB12 utvecklades vid tandläkarhögskolan vid Olso universitet. Den patenterade sammansättningen i SB12 neutraliserar uppkomsten av dålig andedräkt, så kallade flyktiga svavelgaser (VSC).

Flyktiga svavelgaser är kemiska föreningar som är illaluktande och bildas av bakterier under dess nedbrytningsprocess av matpartiklar. Dessa bakterier finns bland annat i tandköttsfickor och på tungans bakre delar.

Den kraftfulla effekt i SB12 beror på en synergieffekt mellan zinkacetat och klorhexidin diacetat, denna kombination är mycket mer effektiv än att använda substanserna var för sig. Synergieffekten är så stor att man endast behöver låga koncentrationer av dessa två substanser 8, 9, 15

  • Klorhexidin spjälkar svavelmolekylen så att zink lättare kan binda till svavelföreningen och därmed neutraliserar lukten. Klorhexidin har en unik förmåga att fästa sig till munnen, tungan och tänderna – detta säkerställer den långvariga effekten i SB12. Viktigt att tillägga är att klorhexidin i SB12, har så låg koncentration att det inte ger några missfärgningar på tänderna. 
  • Zinkacetat är den mest effektiva formen av zink för att bekämpa VSC. När zink binder sig till svavelföreningen blir den olöslig och luktfri – detta spottar man ut efter munsköljning. Dessutom påverkar zink bildningen av VSC negativt.

8 Thrane P, Jonski G, Young A, Rölla G. A New Mouthrinse Combining Zinc and Chlorhexidine in Low Concentrations Provides Superior Efficacy Against Halitosis Compared to Existing Formulations: A Double-Blind Clinical Study. J Clin Dent (2007) 18: 82-86.


9 Thrane P, Jonski G, Young A, Rölla G. Zn and CHX mouthwash effective against VSCs responsible for halitosis for up to 12 hours. Dental Health (2009) 48:2-6.


10 Thrane P, Jonski G, Young A. Comparative effects of various commercially available mouth-rinse formulations on halitosis. Dental Health (2010) 49: 6-10.

11 Saad S, Greenman J, Shaw H. Comparative effects of various commercially available mouthrinse formulations on oral malodor. Oral Diseases (2011) 17: 180-186.


12 Ademoviski et al. Comparison of different treatment modalities for oral halitosis. Acta Odontol. Scand. (2012) 3: 224-233