• DOKUMENTATION OM SB12

SB12 finns beskrivet i ett flertal publicerade vetenskapliga studier. Här nedanför kan du ladda hem ett samlat kompendium av totalt sex olika studier samt en artikel från International Journal of Dental Hygiene: