mobile-menu-icon
Menopause_banner

DÅLIG ANDEDRÄKT
I KLIMAKTERIET

menopause-and-bad-breath

KLIMAKTERIET OCH DÅLIG ANDEDRÄKT

Du kanske känner till att värmevallningar, viktökning och oregelbunden mens är några av de vanligaste symtomen under övergångsåldern, eller klimakteriet. Men visste du att det också är mycket vanligt att dålig andedräkt uppträder under klimakteriet? Faktum är att alla variationer i hormonnivåerna kan ge upphov till störningar i den orala bakteriefloran1 och öka risken för karies, tandköttssjukdom och dålig andedräkt. Det kan förstås verka orättvist, men innebär att kvinnor behöver vara ännu mer uppmärksamma på sin munhälsa än män, i synnerhet under menstruation, puberteten, graviditeter och klimakteriet.

Orsaker till dålig andedräkt under klimakteriet

När hormonnivåerna svänger mycket påverkas salivproduktionen, vilket i sin tur kan orsaka muntorrhet. Det här är dåliga nyheter för din munhälsa, eftersom saliven hjälper till med att rengöra munnen och avlägsna bakterier. Om bakterier och plack ges möjlighet att ansamlas i munnen kan man räkna med att drabbas av dålig andedräkt. Under klimakteriet börjar man även förlora benmassa i allt snabbare takt, vilket påverkar käken och kan leda till karies och dålig andedräkt.

Hur förebygger man dålig andedräkt under klimakteriet?

Det går inte att undvika klimakteriet – man kan förebygga dålig andedräkt. Se till att få tänderna professionellt rengjorda var sjätte månad, eller åtminstone en gång om året, och rådfråga din tandläkare om du har funderingar kring din andedräkt och munhälsa. God munhygien är nyckeln till att behålla en god andedräkt genom hela klimakteriet. Om du lider av muntorrhet kan du be din läkare om råd kling artificiella saliversättningsprodukter. Om du inte är säker på om du har dålig andedräkt eller inte kan det här enkla och snabba självtestet för dålig andedräkt hjälpa dig att ta reda på det.


Referenser:

1 Krejci, Charlene B. / Bissada, Nabil F. Women's Health: Periodontitis and its Relation to Hormonal Changes, Adverse Pregnancy Outcomes and Osteoporosis. Oral Health Prev Dent, 10 (2012), No. 1, Page 83-92