mobile-menu-icon
banner

TANDVÅRD OCH DÅLIG
ANDEDRÄKT INOM DEN
PALLIATIVA VÅRDEN

Oral-hygiene

TANDVÅRD OCH DÅLIG ANDEDRÄKT INOM DEN PALLITATIVA VÅRDEN

Att ta hand om munhälsan hos patienter i den palliativa vården innebär en del unika utmaningar, eftersom problem med munhygienen, infektioner, muntorrhet, tumörer, kräkningar, problem med proteser och torsk är mycket vanliga i livets slutskede. Tyvärr är bristen på tandvård inom den palliativa vården en vanlig orsak till dålig andedräkt. Problemet drabbar ofta inte bara den enskilda patienten utan blir ett hinder för social interaktion

”Patienter som är inlagda på sjukhus har ibland mycket dålig andedräkt”, säger tandläkare Terje Persson. ”I en del fall är lukten från patientens mun så svår att varken familjen eller sjukhuspersonalen vill ha fysisk kontakt med personen. Och det är synd, eftersom kramar och närhet är mycket viktigt när man är sjuk, har ont, är upprörd eller orolig.”

En del patienter är generade över sin dåliga andedräkt, medan andra har blivit så vana vid den att de inte längre lägger märke till den. Och på grund av det sociala stigma som fortfarande är förknippat med dålig andedräkt är det inte säkert att de kommer att få reda på det av andra. ”Många gånger tror jag att även sjukhuspersonalen drar sig för att berätta för sina patienter att de har dålig andedräkt. Det uppfattas som en kränkning av den personliga integriteten”, säger Persson.

Förebygga dålig andedräkt inom den palliativa vården

Dålig andedräkt kommer normalt från munhålan och orsakas av bakterier som ger upphov till lättflyktiga svavelföreningar när de bryter ned kvarvarande matpartiklar i munnen. Hos friska personer hjälper saliven till att avlägsna matrester och kontrollera mängden bakterier och svamp i munnen. Patienter i livets slutskede lider dock ofta av muntorrhet (xerostomi), som gör att bakterierna kan växa till och ge upphov till dålig andedräkt. Att dricka vatten ofta och använda saliversättningsmedel kan bidra till att avhjälpa dålig andedräkt som orsakas av muntorrhet.

Tandvård inom den palliativa vården förbises ofta, men en god munvård är viktigt för patientens välbefinnande, självkänsla, kommunikationsförmåga, sociala interaktion och möjligheter att njuta av mat och dryck. Persson tycker att patienterna bör få en grundlig rengöring av munhålan dagligen. Förutom regelbunden tandborstning och användning av tandtråd, kan användning av ett munskölj med fluor, exempelvis SB12, med en tops bidra till att förebygga dålig andedräkt hos mycket sjuka patienter. SB12 skyddar mot karies och binder kemiskt de lättflyktiga svavelföreningar som orsakar dålig andedräkt med en kombination av zinkacetat och klorhexidin. ”SB12 är en bra produkt”, säger Persson. ”Jag använder den för mina sjuka patienter. Jag låter dem skölja en gång om dagen, på morgonen, och sedan håller sig deras andedräkt fräsch i flera timmar. Om de har svåra problem låter jag dem skölja oftare.”