mobile-menu-icon
banner sb12

STÄRKER
TÄNDERNA
VID DAGLIG
ANVÄNDNING

HUR DU STÄRKER DINA TÄNDER

Subpage_strenght-teeth

Förutom att SB12 neutraliserar dålig andedräkt, genom en unik vetenskapligt bevisad 12-timmarseffekt, så inneåller den även fluor som hjälper till att stärka tänderna och förebygga karies 14, 18.

Varför är det viktigt att ditt munskölj innehåller fluor?

Många känner till att fluor är viktigt för starka tänder och kariesprevention och väljer därmed en fluortandkräm.

Studier visar att munsköljning omedelbart efter tandborstning, gör att fluoret från tandkrämen sköljs bort 16, 17.

Om ditt munskölj däremot innehåller fluor, vilket SB12 gör, så kan du skölja omedelbart efter tandborstning som en del av din dagliga tandborstningsrutin och samtidigt veta att du tar del av fluorets fördelar.

Referenser:

14 Marinho VC, Chong LY, Worthington HV, Walsh T. Fluoride mouthrinses for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Jul 29;7:CD002284. doi: 10.1002/14651858.CD002284.pub2 .

15 Young A., Jonski G., and Rölla G. Combined effect of zinc ions and cationic antibacterial agents on intraoral volatile sulphur compunds (VSC). Int. Dent. J (2003) 53: 237-42. 

16 Mystikos C., Yoshino T., Ramberg P., and Birkhed D. Effect of post-brushing mouthrinse solutions on salivary fluoride retention. Swed. Dent. J. (2011) 35: 17-24.

17 Duckworth R. ,Maguire A., Omid N. , et al. Effect of rinsing with mouthwashes after brushing with fluoridated toothpaste on salivary fluoride concentration. Caries Res (2009) 43: 391-6.

18 Reich E. et al. Mouthrinses and dental caries. International Dental Journal (2002) 52: 337-345.